Potrzebne dokumenty:
- skrócowy odpis aktu urodzenia dziecka,
- dowody osobiste

Wymagania stawiane Chrzestnym:
- przyjęty sakrament bierzmowania
- ukończony 16 rok zycia
- prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego
- przystąpienie do skaramentu pokuty
- w przypadku osób spoza parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie
   wystawione przez parafię miejsca aktualnego zamieszkania (nie zameldowania)